autoklub, autoclub, auto club, autoklub, dacia, logan, duster, lodgy, sandero

Zpět na Koutek paragrafů

Náhrada škody při autonehodě

Spousta pojišťoven v České republice se stále snaží při proplácení škod po autonehodě argumentovat „zvýšením hodnoty vozu“ proplacením nových dílů a pokouší se uplatňovat tzv. amortizaci ceny. Tzn. snížit cenu nových dílů na cenu stáří vozu.

Braňte se, soudy vědí, že se jedná o protiprávní činost a i Ústavní soud ve svém rozhodnutí II. ÚS 2221/07 uvedl: „…rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud to není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“ K tomu dále uvádí: „Na poškozeném není možno požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.“ >(celé znění nálezu Ústavního soudu zde)