Home » Autoklubdacia.cz

Autoklubdacia.cz

Kdo jsme?

Jsme občanské sdružení založené v souladu se zněním zákona 83/1990 Sb. Jsme nezisková organizace, a veškeré finanční prostředky budou použity na provoz klubu. Jsme řádně registrování u Ministerstva vnitra.

Proč jsme klub založili?

S příchodem vozu Dacia Logan na náš trh se automobilová veřejnost rozdělila na dvě poměrně vyhraněné skupiny: příznivce a odpůrce tohoto vozu. Jedním z prvních bojovníků za Logana byl na internetu Westik, kterému jsem se snažil sekundovat. Jelikož se brzy začala situace na diskusních fórech motoristických webů stávat neúnosnou, hlavně neustálým osobním napadáním, založil jsem diskusní fórum dacia.phorum.cz (z důvodů častých výpadků se fórum přestěhovalo). Zde pak jednoho dne Loganek nadhodil téma vlastní autoklub. Vybrali jsem mezi sebou peníze na roční provoz této domény a zažádali o registraci u Ministerstva vnitra. Ministerstvo nás zaregistrovalo a přidělolo nám IČO.